Zamieszkaj

Aby się uwierzytelnić, musisz być mieszkańcem. Wniosek wizowy zajmuje tylko chwilę, a znacznie zwiększa możliwości pobytu na terytorium Ludowego Cesarstwa Awary. Rząd Tymczasowy może nadać wiele dodatkowych uprawnień mieszkańcom (prawdopodobnie jednak tego nie zrobi). Przed złożeniem wniosku wizowego zapoznaj się z obowiązującymi zasadami.

Zasady naczelne | Śmieszny obrazek


Zamieszkaj

cron